Vaduva – Octave Feuillet

18,00 lei

ISBN – 9789736365553

Pagini – 79

Descriere

In anul 1868, sublocotenentul de marinà Robert de La Pave, ofiter tìnär cu un viitor strälucit, fu inaintat la gradul de locotenent de vapor. Cam in acelasi timp Maurice du Pas-Devant de Fremeuse, camaradul si prietenul säu din copilärie, fu înaintat la gradul de câpitan de artilerie. Carierele lor deosebite despärtiserà adesea pe acesti doi tineri, farà insà sà slabeascà legàturile lor de intimitate; amândoi oameni de onoare, nu se asemanau de altfel cu nimic, dar se intelegeau foarte bine, cu toate cà proverbul zice dimpotrivà.
Robert de la Pave, care fuses un copil violent, neastâmparat si curajos, devenise un om energic, pasionat, entuziast. Era oaches, spatos, viguros, cu ochii negri scinteietori. Parea cà acest robust marinar ar putea sà frângà cu usurintà pe genunchi pe camaradul sau, de Fremeuse, care avea o talie de domniçoarà.